titulka

Keramospol vykonáva komplexnú projektovú činnosť, inžiniersku a poradenskú činnosť v odbore stavebníctvo na všetky druhy stavieb na vysokej odbornej úrovni.

V rámci architektonickej, projektovej a inžinierskej činnosti vypracováva prípravnú, predprojektovú, projektovú a dodávateľskú dokumentáciu na nové stavby i rekonštrukcie vrátane vypracovania rozpočtov či teplotechnickych prepoctov, zaradení a posúdení.

Spracovávame i projektové dokumentácie pre získanie finančných prostriedkov z Eurofondov.

Pre kompletnosť našich služieb ponúkame vybavenie potrebnej inžinierskej agendy od územného rozhodnutia, stavebnému povolenia, výkonov autorského a stavebného dozoru. až po vybavenie kolaudačného rozhodnutia.